Курсове-тренинги за личностно развитие  
 

 

Научи повече :

Как да стана спонсор ?

Важна информация

Къде се провеждат обученията?

Виж залата

 

 

znak

Агенция за недвижими имоти СЛАВ

ШКОЛА по Класическа китара

Качествени ремонти

 

 

 

Добре дошли в Бизнес школа 'Възраждане' !

 

Вземете НОВО практическо ОБУЧЕНИЕ !!!

Индивидуално или в група с промоционална стойност

през лятото на 2016г.

 

 

Timemanagement

Управление на времето

Как да успеете с натоварения график?

Вижте повече

 

pregovori

Делови преговори

Как да договорите това, което искате ?

Вижте повече

 

 

 

Ефективен Мърчандайзинг 

Как да подредите стоките в магазина и клиента да ги купи ?

Вижте повече >>

 

 

 

 

menidgur


Ръководни умения

Как да ръководите екипа си и да постигате високи резултати?

Вижте повече>>

 

Ораторско майсторство

Как да говорите уверено пред публика ?

Какво точно да кажете за да завладеете сърцата?

Вижте повече>>

 

Програмите се състоят от теоретични и много практически модули. Дискусии , упражненияи ролеви игри .

Използват се най-модерни интерактивни методи за бързо усвояване на материала и придобиване на умения .

ИСКАТЕ ПЕЧАЛБА ЗА ВАС ,ЕЛАТЕ ПРИ НАС !

.

 

 

 


 

Предстоящи обучения 2016г.

Обучения за специалисти в отдел "Продажби" "Обслужване на клиенти ",Офис администрация" PR и др. :

1.Ораторско майсторство

2.Презентационни умения

3.Продажбени умения

4.Делови преговори

5.Умения за анализиране убеждение и аргументиране

6.Техники в активните продажби

7.Работа с рекламации и възражения

8.Преминаване през секретарската бариера

9.Комуникативни умения

10.Комуникативни умения в условия на стрес нов!

11.Обслужване на клиенти

12.Делова кореспонденция

13.Първокласно обслужване в магазина

14.Ефективен Мърчандайзинг

Специализирани обучения за Мениджъри на отдели и Ръководители на компании :

1.Ефективният мениджър

2.Ръководни умения

3.Бизнес комуникация

4.Делови имидж

5.Ефективният екип

6.Управление на времето

7.Управление на конфликти в организацията

8.5-те стъпки за овладяване на стреса

9.12 стъпки в управление на проекти

10.Стратегическо бизнес планиране нов!

11.Как се прави бизнес план?

12.Практически маркетинг

13.Фасилити мениджмънт нов!

14.Мотивация на персонала

15.Еvent - Маркетинг Очаквайте!

16.Еvent -Мениджмънт Очаквайте!

17.Коучинг Очаквайте!

Специализираните обучения за Мениджъри човешки ресурси :

1.Планиране и Подбор на персонала

2.Адаптация на персонала

3.Оценка и атестация на персонала

4.Система за възнаграждения Очаквайте!

5.Развитие на чов.потенциал и обучение на персонала Очаквайте!

 

Школата работи в сътрудничество с други обучителни организации като гост-преподавател:

по Европейска програма "Развитие на човешките ресурси " или отворени програми.

Очакваме ви!